RED HEAD BRASS

logo redhead

line 1000Red Head Brass เป็นผู้นำในการผลิตข้อต่อคุณภาพสูง ที่ใช้ในระบบดับเพลิงมาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ควบคู่กัน เราไม่ใช้วิธีลัด กลอุบาย หรือลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย แม้ว่าเราจะให้ความสำคัญกับยอดขาย แต่เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและชีวิตของบุคคลที่พึ่งพาอุปกรณ์ของเราในการปฏิบัติงานมากกว่า

ผลิตภัณฑ์

ข้อต่อสายดับเพลิง, ข้อต่อ/ข้อลดในระบบดับเพลิง, ประแจ, อุปกรณ์ในระบบส่งน้ำดับเพลิง

 

photo redhead

 

 

 

    ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

เนื้อหา

สินค้าและระบบได้มาตรฐานโลก

our standard

ข้อมูลติดต่อ

   บริษัท ธนธรกุล จำกัด
209 ซอยอ่อนนุช 70/1, ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
   โทร : (+66 or 0) 2704 6341 to 2,
(+66 or 0) 2704 6430 to 1
   แฟ็กซ์ : (+66 or 0) 2704 6434
   อีเมล : info@ttkfire.com
   เว็บไซต์ : www.ttkfire.com

Search